X-Display 100     80 cm x 200 cm Single-Sided

86 cm

 211 cm

X-Display  100    80 x 200

64 cm

165 cm

X-Display  200    60 x 150 X-Display 200     60 cm x 150 cm Single-Sided Specifications X- Display System X-Display 100 Specification X-Display 200 Specification